นิทรรศการแสดงสินค้าออนไลน์

บอร์ดแห่งการเผยแพร่นิทรรศการแสดงสินค้าออนไลน์ พร้อมรับชม รับอ่าน กันอย่างไม่จุใจเลยทีเดียว

Date: 2018.02.23 | Category: สุขภาพ | Tags:

เกือบทุกคนทนทุกข์ทรมานกับการนอนไม่หลับที่จุดในชีวิตของพวกเขาบาง ในบางกรณีการนอนไม่หลับเป็นระยะ ๆ เนื่องจากเกิดขึ้นและหายไปโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ในคนอื่นอาการของโรคนอนไม่หลับมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่เป็นเวลานานในช่วงที่นำไปสู่ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังหรือรุนแรง ผลกระทบของการนอนไม่หลับต่อชีวิตมนุษย์ปกติอาจเป็นไปได้อย่างลึกซึ้งเนื่องจากอาจส่งผลเสียต่อคนทุกเพศทุกวัย บางส่วนของผลกระทบที่พบมากขึ้นรวมถึง

  • ในการนอนไม่หลับคนรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยและระดับพลังงานได้รับการลดลงอย่างรุนแรงเป็นผลให้คนไม่รู้สึกสนใจใด ๆ ของชีวิตประจำวันของชีวิต
  • การทำงานของจิตเช่นความสามารถในการเรียนรู้จดจำและมีสมาธิได้รับผลกระทบซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพเนื่องจากระดับประสิทธิภาพลดลงในอัตราที่น่าตกใจ
  • บางคนกลายเป็นหงุดหงิดมากและลุกเป็นไฟขึ้นโดยไม่มีเหตุผลความหงุดหงิดคงที่และชิงช้าอารมณ์ที่ไม่สมควรในการเปิดทำให้ความเครียดจำนวนมากเกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ส่วนตัว
  • อีกผลสำคัญของการนอนไม่หลับคือการขาดความมั่นใจในตนเองและภาวะซึมเศร้าคนมีแนวโน้มเช่นความไม่แยแสและความสงสารตนเอง
  • ในกรณีที่เป็นเรื้อรังบุคคลที่มีอาการนอนไม่หลับมีอาการขาดสมาธิและไม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ นอกจากนี้ความคิดในเรื่องการทำลายล้างตัวเองและการฆ่าตัวตายอย่างเด่นชัดในกรณีที่เกิดอาการนอนไม่หลับอย่างรุนแรง

เนื่องจากผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้คนทุกข์ทรมานกับอาการนอนไม่หลับ

พบว่ามันยากที่จะจัดการด้านเช่นความเครียดสมรสการรักษางานหรือปัญหาความสัมพันธ์อื่น ๆ คนก็หันไปบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์มากเกินไปซึ่งจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่สำคัญอีกหลายอย่าง แม้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้รับอันตรายจากการนอนไม่หลับจึงแสดงผลการเจ็บป่วยหลายคน แม้ว่าการนอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของการนอนไม่หลับก็ยังไม่ได้มีอยู่

นอนไม่หลับหรือนอนไม่หลับเกิดจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งบางส่วนเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความต้องการของมนุษย์ความคาดหวังที่ไม่สมจริงในชีวิตส่วนตัวและวิชาชีพตลอดจนความเครียดความวิตกกังวลและความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา ปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของภาวะซึมเศร้า

บางครั้งอาการนอนไม่หลับอาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือปรากฏเป็นช่วงสั้น ๆ เนื่องจากมีความตึงเครียดอย่างฉับพลันในชีวิตส่วนตัวหรือด้วยเหตุผลทางกายภาพ การนอนไม่หลับแบบ จะลดลงโดยไม่ต้องมีการรักษาใด ๆ อย่างไรก็ตามหากการนอนไม่หลับเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนจะกลายเป็นเรื่องรุนแรงหรือเรื้อรังในธรรมชาติ บ่อยครั้งอาการของโรคนอนไม่หลับปรากฏขึ้นรุนแรงกลายเป็นโรค บางสาเหตุสำคัญของการนอนไม่หลับจะอธิบายสั้น ๆ ด้านล่าง

Comments are closed.